Depuradora osmòtica: obri l'aixeta al seu SALUT

Aigua bona, lleugera i equilibrada , baixa en sodi , baixa en calç, de puresa i qualitat extraordinària, amb només obrir l'aixeta a la cuina.

La depuradora s'amaga a la cuina i subministra aigua bona sana còmoda i ecològica idònia per beure, cuinar, biberons, infusions i glaçons de gel.

La connexió la posada en marxa i el manteniment van a càrrec de AQUALIFE.

lloguer